Home / Tag bài viết

Tag bài viết

Thay, sửa loa trong, ngoài, micro iPhone, iPad bị lỗi, rè chính hãng HCM

Thay, sửa loa trong, ngoài, micro iPhone, iPad bị lỗi, rè chính hãng HCM Đối với iPhone, iPad nói riêng và các sản phẩm smartphone khác nói chung thì loa và micro là những bộ phận gần như không thể …

Xem thêm »