Home / Tag bài viết

Tag bài viết

Năng lượng từ trường phong thủy của đá thạch anh vụn thô.

Viên Đá thạch anh tồn tại  rất lâu trong lòng trái đất, hấp thụ lượng lớn năng lượng vũ trụ, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lớn của đất đá. Do đó viên đá thạch anh vụn …

Xem thêm »