Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam
thanh nien voi nghia vu va trach nhiem bao ve to quoc
Thông qua luật nghĩa vụ quân sự, kết hợp với biện pháp vận động tuyên truyền đúng đắn, hàng năm ở nước ta công tác tuyển gọi thanh niên đủ tuổi lên đường nhập ngũ được duy trì thường xuyên chặt chẽ. Tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, nhiều thanh niên đã tự giác nộp đợn lên đường tòng quân,
  Song thực tế không phủ nhận rằng công tác tuyển quân ở một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, do công tác tuyên truyền của một số địa phương còn chưa đi sâu đi sát hay khả năng giác ngộ nhận thức cho thanh niên ở một số cán bộ còn hạn chế. Nhưng nguyên nhân cho là cơ bản nhất chính là ý thức chưa tốt của một bộ phận thanh niên.
  Nhiều thanh niên với tâm lý sợ khổ sợ rèn đã cố tình trốn tránh trách nhiệm bằng nhiều cách. Rất nhiều lý do được đưa ra cụ thể như không đảm bảo sức khỏe, gia đình neo đơn, cha me già yếu. Hay có nhưng bộ phận dựa vào " thân quen " xin xỏ khất lần khất lượt tham gia nhập ngũ. Bộ phận khác tự ý bỏ ra khỏi địa phương nơi cư trú để tránh sự giám sát của cơ quan quân sự.
  Đây là tình trạng gây cản trở rất nhiều đến công tác tuyển quân hàng năm. Được biết nhiều địa phương khá " bận rộn ","vất vả " để đảm bảo chi tiêu quân số hàng năm. Nó diển ra không chỉ ở những vùng dân cư thưa thớt, đoàn viên thanh niên có trình độ văn hóa thấp mà con diễn ra cả ở những địa phương thuộc khu vực đồng bằng. Nơi đoàn viên thanh niên được học tập giáo dục đầy đủ luật quốc phòng.
  Thiết nghĩ giải quyết vấn đề này cần có sự kết hợp từ nhiều phía. Đó là công tác giáo dục quốc phòng ở các trường phổ thông trung học, các trường cao đẳng, đại học, công tác tuyên truyền vận động của các cơ quan đơn vị các cấp. Song trước hết cần phải chấn chỉnh ý thức trách nhiệm cho mỗi đoàn viên thanh niên, phải xác định tốt hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xậy dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay.
  Bản thân tôi hiện tại là một quân nhân, vinh dự được đứng trong hàng ngũ quân đội. Tôi hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của các bạn, tuy vậy cũng mạnh dạn có nhưng đóng góp với các ban: Được phục vụ cho quân đội cho Đảng là đang thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Không có gì la khó khăn gian khổ, môi trường quân đội là môi trường tốt để giúp tất cả các bạn trưởng thành về bản lĩnh và nhân cách trong cuộc sống.

Thứ 4, ngày 24 - 02 - 2010

Lượt xem (5911)

 
 
luong hong quan16-04-2011 15:07
hay wa ha!!!!!!!!!!!!!!
Viết bình luận