Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên học sinh trong trường...
Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hơn bao giờ hết những người trẻ tuổi càng trở nên quan trọng và đã được thừa nhận là nhân tố quyết định chủ yếu đến sự phát triển kinh tế, xã hội, trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để đáp ứng được yêu cầu đó thì cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, những con người phát triển toàn diện, thể chất, tri thức, đạo đức. Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đại hội X của Đảng chỉ rõ phải coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện nhân cách của người Việt Nam. Trong đó: “ Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” sẽ góp phần đáp ứng tốt yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh ở thời kỳ cách mạng nào cũng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên. Trong nhiều năm qua, cùng với tuổi trẻ trong toàn tỉnh, tuổi trẻ trường học đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên học sinh. Hơn bao giờ hết Đoàn viên thanh niên trong trường trung học phổ thông cần nhận thức rõ lý tưởng của mình chính là lý tưởng cách mạng của toàn dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mỗi Đoàn viên thanh niên cần phải được định hướng, rèn luyện để hình thành những tố chất về chính trị như tính kiên định, kiên trì những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống cũng như trong công việc, nêu cao tinh thần tập thể, hợp tác với mọi người, tôn trọng và tuân thủ theo kỷ cương pháp luật; trung thành với lý tưởng đã chọn. Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa như hiện nay, năng lực hoạt động thực tiển của thanh niên còn non kém, dễ bị chi phối bởi lối sống ích kỉ, lười lao động, sống vội, sống hưởng thụ, họ coi thường giá trị đạo đức, những truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Thực trạng đó dẫn đến một hệ quả không lường đối với thế hệ trẻ, chất lượng giáo dục giảm sút, lối sống xa lai căn, hướng ngoại… xâm nhập học đường. Thật sự cảm thấy đau lòng khi nghe những câu chuyện như: Nhiều học sinh bỏ học giữa chừng, học sinh chửi thề với thái độ thách thức thầy giáo, học sinh nữ chặn đường đánh cô giáo, những bài làm lịch sử cười ra nước mắt… Song ở vùng nông thôn, thực trạng trên chưa đến độ báo động nhưng đó cũng là nguy cơ nếu không có sự quan tâm thoả đáng. Vì vậy, Với vai trò quan trọng của giáo dục chính trị tư tưởng, từ thực trạng giáo dục chính trị tư tưởng trong tất cả Đoàn viên thanh niên nói chung, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong Trường trung học phổ thông nói riêng, trong những năm gần đây, công tác xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ luôn được Đảng ta coi trọng. Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục chính trị chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong nhà trường, thiết nghĩ chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau : Một là, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt là tiết chào cờ đầu tuần. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên học sinh được xem là nhiệm vụ hàng đầu qua đó giúp cho Đoàn viên thanh niên xác định đúng đắn động cơ, thái độ trong học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng được một lớp thanh niên vững vàng về chính trị, có nhân cách tốt. Phải tăng cường giáo dục cho họ tình cảm yêu nước nồng nàn. Yêu nước, tức là yêu độc lập của đất nước; yêu chủ nghĩa xã hội; là phải làm giàu cho gia đình và đất nước; phải trung với Đảng, với nước, hiếu với nhân dân. Cần tổ chức triển khai đồng bộ những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng như: chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng kí chăm sóc di tích lịch sử, khu tưởng niệm các anh hùng cách mạng, Bà mẹ VNAH … gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với phong trào xây dựng trường học thân thiện của ngành giáo dục. Đây là những đợt sinh hoạt chính trị góp phần tích cực bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xác định lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhưng qua thăm dò số ý kiến coi trọng những đợt sinh hoạt chính trị này còn rất khiêm tốn. Giáo dục thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần Theo cách làm có hiệu quả được Đoàn trường THPT Long Thạnh, Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện Bác Hồ trong giờ chào cờ, hoặc Đoàn trường tổ chức thi tìm hiểu nội dung đã học dưới các hình thức tổ chức trò chơi trí tuệ như chương trình truyền hình thường làm. Ban chấp hành Đoàn trường phải có sự đầu tư nghiêm túc khi thực hiện triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xây dựng chương trình phù hợp. Tăng cường phát hiện, nêu gương, khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Đó là những tấm gương đã học tập đạo đức Hồ Chí Minh bằng chính việc làm, hành động của mình. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng với nội dung: giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục truyền thống của Đoàn và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của nhà trường, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh. Hai là, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên trong học sinh, chú trọng chất lượng Đoàn viên. Trong nhà trường phổ thông công tác phát triển đoàn được thực hiện thường xuyên theo các đợt thi đua lớn trong năm học như: 20- 11, 22 – 12, 09 - 01 và 26 -03. Tuy nhiên cần coi trọng chất lượng các lớp học nâng cao nhận thức về Đoàn (cảm tình đoàn) vì nhiều Đoàn trường tổ chức các lớp học đó còn nặng về hình thức, chạy theo số lượng, qua khảo sát thực tế còn có nhiều Đoàn viên không thuộc bài hát truyền thống của Đoàn, không trả lời được ngày tháng năm thành lập Đoàn, thậm chí có em không biết mình vào Đoàn để làm gì? … thì làm sao có thể biết được chức năng, nhiệm vụ người Đoàn viên. Kết nạp Đoàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Giồng Riềng nhân ngày 22/12 Theo kinh nghiệm của bản thân, để giải quyết được những vấn đề trên thì cần phải : Thứ nhất, cần có thời gian thử thách cho các thanh niên ưu tú khi được giới thiệu kết nạp vào tổ chức Đoàn, thời gian thử thách có thể là 3 tháng hoặc 1 học kì, nếu các em rèn luyện tốt, học tập tốt thì chúng ta sẽ tiến hành kết nạp. Thứ hai, tổ chức các cuộc thi theo chủ điểm của các ngày lễ bằng nhiều hình thức khác nhau như thi đố vui, câu hỏi trắc nghiệm, thi viết tập san, …. Ba là, củng cố, nâng cao và đổi mới hình thức hoạt động của các chi đoàn. Đặc biệu quan trọng là khâu chất lượng sinh hoạt lệ hàng tháng. Có thể nhận thấy sinh hoạt chi đoàn là khâu yếu của công tác đoàn trong trường học qua phản ánh thực tế từ học sinh hiện nay. Mặc dù việc tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn được tổ chức thường xuyên, đều đặn theo năm học song nhiều chi đoàn hoạt động còn chiếu lệ, non kém về nghiệp vụ, đơn điệu về hình thức. Có chi đoàn học sinh trong một năm học không tổ chức sinh hoạt lệ, hồ sơ sổ sách không ghi chép, quản lí đoàn viên lỏng lẻo nhưng vẫn có báo cáo và được Đoàn trường khen thưởng. Tóm lại, chi đoàn có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng của học sinh. Do đó, để bồi dưỡng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trước hết Đoàn trường cần củng cố, chấn chỉnh hoạt động của các chi đoàn. Tăng cường việc cử cán bộ đoàn tới dự, kiểm tra và chỉ đạo chi đoàn quản lý hệ thống sổ sách chi đoàn, kiểm tra việc xây dựng và thực kế hoạch của chi đoàn. Tổ chức xây dựng các mô hình chi đoàn điểm và nhân rộng điển hình. Đoàn trường nên đề xuất với lãnh đạo nhà trường có chế độ ưu tiên, khen thưởng cho những cán bộ đoàn có thành tích học tập và công tác đoàn xuất sắc. Bốn là, ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Để đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm ở tuổi vị thành niên cần một sự kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể. Đoàn trường cần quản lý chặt đoàn viên, thanh niên. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đồng phục, quy định cấm học sinh mang vũ khí, chất gây nổ tới trường. Đoàn trường cần phát động phong trào học sinh tích cực đấu tranh chống tội phạm. Thiết lập đường dây nóng, hòm thư góp ý trong nhà trường nhằm phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm mà người phạm tội và người bị hại đều là học sinh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa về các chủ đề : giáo dục phòng chống tội phạm, an toàn giao thông học đường, phòng chống ma tuý – HIV/AIDS, …đồng thời mỗi Đoàn trường tập trung xây dựng các ban tư vấn giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học, ban tư vấn tuyển sinh định hướng nghề nghiệp tương lai. Năm là, tổ chức cho Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên, đồng thời nêu cao tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn trường cần xây dựng các chương trình phù hợp với đặc thù tại đơn vị mình. Cần phải xây dựng một chương trình hoạt động cụ thể. Phải triển khai nhiều hoạt động đủ sức cuốn hút để thanh niên thực hiện tốt hơn phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng lớp học sinh giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp. Giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa Bên cạnh đó, Đoàn trường kết hợp với tổ chức Hội LHTN xây dựng các câu lạc bộ (CLB) trong nhà trường như : CLB hoc tập, CLB văn nghệ, CLB bóng đá, CLB bản tin Đoàn trường … Tuy nhiên, khi xây dựng chương trình hoạt động cho các câu lạc bộ cần phải cụ thể, có tính khả thi, kế thừa, tránh hiện tượng “đầu voi đuôi chuột” có nghĩa là có công nhận nhưng không hoạt động, hoặc hoạt động trong một thời gian ngắn rồi tan rã. Sáu là, tạo sự đồng thuận của tập thể sư phạm trong nhà trường. Để đạt được kết quả đó Đoàn trường đã có nhiều cố gắng để được tạo sự ủng hộ của Chi bộ, Ban giám hiệu và của Hội đồng giáo dục nhà trường, biết phát huy sức mạnh tập thể của Chi đoàn giáo viên và Đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Tóm lại, Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn thanh niên trong trường học là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn phát triển lên một tầm cao mới, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường. Cuối cùng, thông qua “cuộc thi viết thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và qua kinh nghiệm một thời gian hoạt động trong công tác Đoàn trường học. Tôi xin có một vài ý kiến đóng góp để công tác Đoàn trường học tỉnh nhà ngày một hiệu quả hơn./.

Họ và tên : Trần Đức Toàn
Địa chỉ : Trường THPT Long Thạnh
Số điện thoại : 0985276318

Thứ 3, ngày 23 - 03 - 2010

Lượt xem (9415)

 
 
Viết bình luận