Fờ-Zi RôKi
Đơn đăng kí tham dự gameshow 1VS 100
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM--------------------------------SBD  (Khoâng ghi vaøo phaàn naøy) :

TRUNG TÂM THVN TẠI TP. HCM

CN Trung tâm QC & DVTH tại Tp. HCM

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CHƯƠNG TRÌNH "ĐẤU TRƯỜNG 100”

(

Điền vào mẫu, hay đánh dấu những chỗ thích hợp)

 

 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên£ Nữ £: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: ........./........../.................CMND s : ...................................
3. Quê quán : 4. Thường trú tại: Số Đường ………………………………………………………………………………………..
 Phường: Quận: TP:
5. Địa chỉ liên lạc:Đường: Số:
 Phường: Quận: TP:

E-mail: .....................................................Điện thoại: .......

DD.......................
6. Trình độ học vấn: Cấp 2 £
 £Cấp 3

Cao đ

ng£Ngành:

 

Đại học £Ngành:

Trên

đại học £Ngành:

Khác (nêu rõ)

£
7. Nghề nghiệp:
 Công việc cụ thể:

 

Đơn vị công tác:
8. Tình trạng hôn nhân:Độc thân £Đã lập gia đình £
9. Tự đánh giá về hiểu biết của bạn ở các lĩnh vực:
 ăn học £Hội Hoạ £Du lịch £Một ít: V

 

Lịch sử £Âm nhạc £Điện ảnh £

 

Tương đối: Văn học £Hội Hoạ £Du lịch £

 

Lịch sử £Âm nhạc £Điện ảnh £

 

Rất khá: Văn học £Hội Hoạ £Du lịch £

Lịch sử

£Âm nhạc £Điện ảnh £
10. Để mô tả về cá tính nổi trội của mình, bạn sẽ dùng nhiều nhất 2 cụm từ trong 10 cụm từ sau (đánh dấu):
 đoán £f. Nhu nhược £a. Quyết

 

b. Có tài lãnh đạo £g. Người thừa hành £

 

c. Người của gia đình £h. Thích giao tiếp £

 

d. Ngôi sao dấu mặt £i. Nổi bật trong tập thể £

 

e. Mối quan hệ £k. Hiệu quả kinh tế £
11. định một giải pháp (đánh dấu)Bạn theo xu hướng nào khi phải quyết

 

Ăn chắc mặc bền £Chấp nhận rủi ro để có kết quả tốt hơn £
12. Khi làm quyết định, các yếu tố nào sau đây được bạn sử dụng (chỉ chọn 2 yếu tố)
 £Dựa theo linh tính – cảm tính £Lấy thông tin về con số và tính toán

 

Lợi ích kinh tế £Quyết định của số đông £

 

Ý kiến của người bạn yêu mến (Vợ/chồng, con, bạn bè, cha – mẹ) £

 

Ý kiến của chính bạn £
13. Mọi người thường đánh giá về bạn như thế nào?


14. Nếu bạn trở thành người được tham gia chương trình "ĐẤU TRƯỜNG 100" hãy viết lời giới thiệu mà bạn sẽ giới thiệu mình cho khán giảđiểm khác biệt của bạn với người khác dài không quá số dòng dưới đây).


(hãy nêu rõ các
15. Bạn đã tham gia chương trình trò chơi truyền hình nào chưa, kể tên chương trình (nếu có).

16. Ngoại trừ những thí sinh đã chơi Vòng cuối hoặc lãnh Giải cố định. Tất cả các thí sinh khác đều được tham gia cuộc chơi một lần nữa
 đánh dấu £Nếu bạn có nguyện vọng thi lần nữa bạn hãy
17. Cam kết khi dự thi:

Qua quá trình sơ tuyển của Ban Tổ chức, tôi

được lựa chọn một cách khách quan để tham gia chương trình "ĐẤU TRƯỜNG 100". Tôi xin cam kết rằng:

 

1. Tôi

đồng ý để Đài Truyền hình Việt Nam được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh của

tôi từ trong phim ho

ăc băng video thu ghi chương trình "ĐẤU TRƯỜNG 100".

2. Tôi không phải là nhân viên của

Đài Truyền hình Vit Nam,

3. Tôi không có quan hệ, liên quan gì với Ban Tổ chức thực hiện chương trình "ĐẤU TRƯỜNG 100".

4. Sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể tạo cơ hội không công bằng có tính quyết

định đến phần thưởng của giải "ĐẤU TRƯỜNG 100".

5. Nếu vi phạm những

điều cam kết trên thì giải thưởng sẽ bị rút lại và Ban Tổ chức được toàn quyền quyết định.

6. Chịu trách nhiệm

đóng thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trên phần giải thưởng được lãnh từ chương trình.
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng n

ăm 2006

Ký, ghi rõ họ tên

 

Ghi chú :Đài THVNaulhtvad@yahoo.com hoặc

- Mọi chi tiết liên quan đến chương trình xin vui lòng liên hệ:

- Đơn đăng ký tham gia gởi về Email : Lê Hải Âu (0908.112.769)

- Sau khi nhận được đơn đăng ký, chúng tôi sẽ sơ tuyển và sắp xếp ngày, giờ tham gia chương trình và gửi giấy mời đến từng thí sinh.

- Địa điểm ghi hình tại Trung tâm TDTT Q4 (120 – 122 Khánh hội - P4 – Q4- TP, HCM)

 

Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo & DVTH –

25C Nguyễn Bỉnh Khiêm – Q1 – Tp. HCM – 08. 9101973

29-01-2009 10:27

 
 
Viết bình luận