NHÂN DANH THIẾN CHÚA TRÊN TRỜI
Hình Chúa Phục Sinh